Načelnik

Biografija

 • Rođen 29.09.1979. godine u Kaknju.
 • Nastanjen u Kaknju.
 • Osnovnu i srednju školu završio je u Kaknju.
 • Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijsko računovodstvo.
 • Tokom i nakon srednje škole imao je značajan društveni angažman kroz: Centar mladih općine Kakanj CMOK, Udruženje studenata općine Kakanj (jedan od osnivača),
  Savjetodavni odbor premijera Vlade ZDK, horsku grupu KUD „DIKAN“, bio je voditelj mnogobrojnih manifestacija (koncerti, sjednice, sesije, skupovi, svečane sjednice i drugo).
 • Od 1998. do 2007. radio je, prvo kao vanjski saradnik, a zatim i kao voditelj i urednik u
  programu Radio Kaknja u redakcijama muzičkog i sportskog programa.
 • Svoje prvo zaposlenje ostvario je u NVO „Alternative“ Kakanj, kao PR menadžer na projektima koje je finansirala Evropska unija.
 • Od 2007. godine do 2015. godine bio je uposlen u privatnoj kompaniji u Kaknju TD „Nova Trgovina-S“ d. o. o. na mjestima izvršnog direktora i direktora.
 • Od 2012. do 2015. godine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj.
  Od 2015. godine do danas obavlja funkciju direktora Javnog preduzeća „Grijanje“
  d.o.o. Kakanj.
 • Član je Izvršnog odbora SDA Kakanj i sekretar Općinske organizacije SDA.
 • Oženjen i otac dvoje djece.