Maid Husika: Mirnes je čovjek koji razumije probleme javnog prevoza putnika

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Mirnes Bajtarević pripada onim političkim snagama koje su u komunikaciji s taksistima uredile oblast taksi prevoza na kantonalnom nivou, a poslije su nam svesrdno pomagale i na općinskom nivou. Duboko vjerujem da će Mirnes Bajtarević na dužnosti načelnika Općine Kakanj biti potpuno usmjeren na zaštitu reda i zakonitosti unutar taksi prevoza i da će uvijek biti na usluzi taksistima u smislu osiguranja svih uslova za njihov neometan rad.
Mi koji živimo od volana dobro pamtimo sve one koji su nam iskreno pomogli u našoj borbi za egzistenciju. Mirnes Bajtarević je dio takve politike i zbog toga zaslužuje podršku.

Maid Husika
Predsjednik Udruženja taksi prijevoznika “Zeleni val” Kakanj