Maid Husika: Mirnes je čovjek koji razumije probleme javnog prevoza putnika

Mirnes Bajtarević pripada onim političkim snagama koje su u komunikaciji s taksistima uredile oblast taksi prevoza na kantonalnom nivou, a poslije su nam svesrdno pomagale i na općinskom nivou. Duboko vjerujem da će Mirnes Bajtarević na dužnosti načelnika Općine Kakanj biti potpuno usmjeren na zaštitu reda i zakonitosti unutar taksi prevoza i da će uvijek biti na usluzi taksistima u smislu osiguranja svih uslova za njihov neometan rad.
Mi koji živimo od volana dobro pamtimo sve one koji su nam iskreno pomogli u našoj borbi za egzistenciju. Mirnes Bajtarević je dio takve politike i zbog toga zaslužuje podršku.

Maid Husika
Predsjednik Udruženja taksi prijevoznika “Zeleni val” Kakanj