Izvršni odbor SDA Kakanj

 
Nermin MandraPredsjednik
Mirnes BašićPotpredsjednik
Džemal BečirhodžićPotpredsjednik
Mirsad ZaimovićČlan
Samir SelimovićČlan
Mirza MušijaČlan
Aldin ŠljivoČlan
Ajla ČišijaČlan
Edin AliefendićČlan
Muamer ČelebićČlan
Sead ImamovićČlan
Mirnes BajtarevićČlan
Nadina KovačČlan
Mejrema Puriševićpredsjednica Organizacije žena
Amar Selimovićpredsjednik A MLADIH SDA