Elmir Delibašić: Čvrsto podržavamo Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Mirnes Bajtarević na dužnost načelnika dolazi kao menadžer u oblasti daljinskog grijanja koje je jedan od najvažnijih polazišta u svakoj priči o unapređenju ekološke slike Kaknja. Njegovo odlučno zalaganje za opstanak, obnovu i rekonstrukciju dotrajalog sistema daljinskog grijanja, što je preduslov za dalje širenje, ohrabruje sve građane Kaknja koji ekološki razmišljaju i daje nam razlog da podržimo Mirnesa Bajtarevića. Stoga, u Mirnesu Bajtareviću vidimo odlučnu snagu koja će na dužnosti načelnika raditi na unapređenju i svih drugih ekoloških pitanja u Kaknju, od aerozagađenja, komunalne higijene, adekvatnog zbrinjavanja i iskorištavanja otpada, do zaštite naših šuma, rijeka, biljnog i životinjskog svijeta… Zato čvrsto podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Elmir Delibašić
Predsjednik Centra za ekologiju
i održivi razvoj – CEKOR