RMU Kakanj je žila kucavica kakanjske privrede

Obavio sam razgovor sa direktora RMU Kakanj gospodinom Seadom Imamovićem. Cilj sastanka bio je da se upoznam sa planovima RMU Kakanj na eksploataciji uglja, standardu kakanjskih komorata i pitanjim u realizaciju kojih se može uključiti i Općina Kakanj. RMU Kakanj kao žila kucavica kakanjske privrede mora se izdići iz trenutnog stanja i proizvodnju i poslovanje učiniti pozitivnim. Naši rudari to zaslužuju. Od direktora Imamovića sam dobio uvjeravanje da RMU Kakanj svakim danom nastoji unaprijediti svoje kapacitete i u skladu sa mogućnostima odgovoriti zadatku adekvatne proizvodnje uglja.

Direktor Imamović me je također informisao o

  • trenutnim proizvodnim rezultatima sa oba otkopna kapaciteta,
  • stanju zaštite na radu, i sa aspekta sigurnosti u rudarstvu a i sa aspekta pandemije Covid 19
  • o radovima na izgradnji brane u dolini Ribnice za odlaganje jalovinskih masa kao i o restruktuiranju Rudnika Kakanj i
  • Programu aktivnosti na unapredjenju poslovanja zavisnih društava Rudnika u sastavu koncerna EP BiH.

Općina Kakanj mora biti partner RMU Kakanj u njihovim planovima, ali RMU Kakanj treba da prihvati da ima i obaveze prema lokalnoj zajednici koje treba ispuniti. Vjerujem da će se kompromis naći i da će RMU Kakanj nastaviti eksploataciju s ciljem postizanja boljih standarda i uslova poslovanja a da će lokalna zajednica imati višestruke benefite od toga.