Kandidat za načelnika općine Kakanj ispred SDA Mirnes Bajtarević u radno konsultativnoj posjeti je boravio u Kraljevoj Sutjesci

Kandidat za načelnika općine Kakanj ispred SDA Mirnes Bajtarević u radno konsultativnoj posjeti je boravio u Kraljevoj Sutjesci. Održao je sastanak sa gvardijanom franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci fra Željkom Brkićem. Fra Brkiće je Bajtarevića upoznao o aktuelnim radovima na restauriranju i uređenju franjevačkog samostana. Obzirom da je OV Kakanj opredijelilo određena sredstva očekuje se objava poziva i zaključenje ugovora za zamjenu elektro instalacija. Franjevački samostan je jedan od najznačajnijih spomenika naše bosansko hercegovačke kulturne baštine. Posebno je iskazana činjenica da veliki broj turista, tokom godine dođe u Kraljevu Sutjesku, da obiđe kraljeve dvore, staru bosansku kuću, franjevački samostan, kraljevski grad Bobovac i najstariju džamiju u BiH. Potrebno je da se kao lokalna zajednica uključimo i da pokušamo obezbijediti dodatni turistički sadržaj svim posjetiocima, kako bi osnažili granu turizma a lokalnom stanovništvu osmislili dodatni vid zarade.
U vremenu pred nama naći ćemo prava rješenja kako bi se ime Kaknja, Kraljeve Sutjeske i svih naših turističkih potencijama čuli što dalje.
Sa fra Božićem gospodin Bajtarević se dotakao i ostalih tema, posebno naglašavajući potrebnu kulturu dijaloga svih stanovnika Kaknja. Franjevci franjevačkog samostana, kao i poglavari Islamske zajednice i Pravoslavne i katoličke crkve značajni su u širenju kulture dijaloga i jačanju međusobnih veza naših ljudi. Kakanj će nastaviti raditi prave stvari kako bi se svi naši stanovnici osjećali sigurni i komotni bez obzira kako se zovu i kojoj vjeri pripadaju.
Na kraju u društvu fra Brkića, gospodin Bajtarević je obišao neke od prostorija samostana, u kojima se čuvaju inkunabule i ostale vrijedne historijske zbirke koje su i nakon nekoliko stoljeća naši franjevci sačuvali, prenoseći našu lijepu bosansku priču i na generacije koje dolaze.