Edin Aliefendić: U Mirnesu Bajtareviću vidim osobu koja će nastaviti dosadašnji razvoj općine Kakanj

Općina Kakanj je u posljednjih nekoliko godina doživjela mnoge pozitivne promjene u segmentu infrastrukture, kulture, sporta, podršci privredi i poljoprivredi. Nastaviti na unapređenju ambijenta za život u Kaknju je veliki izazov i odgovornost. Smatram da je Mirnes Bajtarević osoba koja taj posao može obaviti na najkvalitetniji način što potvrđuje njegov dosadašnji profesionalni i politički angažman. Osim svojih ličnih kvaliteta, Mirnes dolazi iz najjače političke stranke na području općine Kakanj ali i cijele BiH a to je SDA koja ima svoje predstavnike na svim nivoima od državnog do lokalnog. Vjerujem da će Mirnes nastaviti graditi dobre međuljudske i međustranačke odnose na lokalnom nivou kako bi i dalje nastavili sa razvojem Kaknja bez bespotrebnih prepucavanja uz uzajamno uvažavanje i poštovanje. Kandidovanjem Mirnesa Bajtarevića OO SDA Kakanj je pokazala da daje veliku podršku i priliku mladim ljudima.

Edin Aliefendić
Član Izvršnog odbora SDA Kakanj
Vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj