Ideje naših privrednika, lokalna zajednica će nastaviti podržavati

Ideje naših privrednika, lokalna zajednica će nastaviti podržavati

U prostorijama Udruženja privrednika općine Kakanj (UPOK) svoj radni sastanak sam održao sa predsjednikom UO UPOK-a Mirzom Zaimovićem i sekretarom UPOK-a Aldinom Čatićem. Teme sastanka su bile raznovrsne, ali je akcenat stavljen na mogućim novim poticajnim mjerama i pomoći privrednicima. Posebno ističu dodatni angažman na razbijanju barijera za bolje poslovanje i unapređenje odnosa sa općinom i općinskim vlastima. Svjesni su da je pandemija sa korona virusom pogodila i realni sektor, što se automatski odrazilo i na punjenje budžeta i realizaciju mnogobrojnih projekata naglasivši da nekada kriza može predstavljati i šansu za kvalitetniji novi početak u razvijanju privrede i privatnog biznisa. U općini Kakanj vide partnera sa kojim će nastojati imati kvalitetne odnose a s ciljem podrške svim projektima koji imaju za cilj razvoj općine i otvaranje novih radnih mjesta.

Kao neko ko je godinama radio u privatnom sektoru, vidim ogroman potencijal za razvoj naše privrede kroz otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje uspješnih inkubatora u Kaknju.

I u narednom periodu nastavit ćemo ulagati u nove poduzetničke zone koje treba da generišu nova radna mjesta. Radit ćemo na usklađivanju vlasništva u gruntu i katastru. Osnažit ćemo ulogu Razvojnog centra i učiniti ga servisom privrednicima. Kreirat ćemo nove poticajne mjere u saradnji sa privrednicima. Omogućit ćemo privrednicima povoljne uslove kreditiranja uz sufinansiranje kamata na kredite za proširenje i razvoj.