Ideje naših privrednika, lokalna zajednica će nastaviti podržavati

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Ideje naših privrednika, lokalna zajednica će nastaviti podržavati

U prostorijama Udruženja privrednika općine Kakanj (UPOK) svoj radni sastanak sam održao sa predsjednikom UO UPOK-a Mirzom Zaimovićem i sekretarom UPOK-a Aldinom Čatićem. Teme sastanka su bile raznovrsne, ali je akcenat stavljen na mogućim novim poticajnim mjerama i pomoći privrednicima. Posebno ističu dodatni angažman na razbijanju barijera za bolje poslovanje i unapređenje odnosa sa općinom i općinskim vlastima. Svjesni su da je pandemija sa korona virusom pogodila i realni sektor, što se automatski odrazilo i na punjenje budžeta i realizaciju mnogobrojnih projekata naglasivši da nekada kriza može predstavljati i šansu za kvalitetniji novi početak u razvijanju privrede i privatnog biznisa. U općini Kakanj vide partnera sa kojim će nastojati imati kvalitetne odnose a s ciljem podrške svim projektima koji imaju za cilj razvoj općine i otvaranje novih radnih mjesta.

Kao neko ko je godinama radio u privatnom sektoru, vidim ogroman potencijal za razvoj naše privrede kroz otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje uspješnih inkubatora u Kaknju.

I u narednom periodu nastavit ćemo ulagati u nove poduzetničke zone koje treba da generišu nova radna mjesta. Radit ćemo na usklađivanju vlasništva u gruntu i katastru. Osnažit ćemo ulogu Razvojnog centra i učiniti ga servisom privrednicima. Kreirat ćemo nove poticajne mjere u saradnji sa privrednicima. Omogućit ćemo privrednicima povoljne uslove kreditiranja uz sufinansiranje kamata na kredite za proširenje i razvoj.