Općina Kakanj

Mirnes Bajtarević Općinski načelnik
EDIN ALIEFENDIĆPredsjednik Kluba vijećnika SDA
DŽEMAL BEČIRHODŽIĆVijećnik
NAMIR TALIĆVijećnik
ALDIN ŠLJIVOVijećnik
MEDIHA MAMELA – MERDIĆVijećnik
NERMA ALIEFENDIĆVijećnik
IZUDIN HRUSTOVijećnik
MEJREMA PURIŠEVIĆVijećnik
IZUDIN PUŠĆULVijećnik
SAFET ŠAHMANVijećnik
NEDIM MUŠIJAVijećnik
ELVIR DELIBAŠIĆVijećnik
OMER MUSIĆVijećnik