Arnela Vehab: Iskrena podrška obrazovanju i energiji, podrška našem Mirnesu Bajtareviću

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Kompletna ličnost ima svoje višestruke kompetencije koje zajednici doprinose na različite načine. Obrazovanje, emocionalna inteligencija, iskustvo i spremnost na nove izazove je odlika koja će kroz angažman Mirnesa Bajtarevićua, kandidata za načelnika Općine Kakanj, donijeti novu energiju i podršku obrazovno-odgojnom sistemu, mladima, prosvjetnim radnicima, ali i roditeljima koji su važan element obrazovanja u Kaknju. Obrazovanje i mladi su najbolja formula za proaktivno djelovanje u lokalnoj zajednici, stoga iskrena podrška obrazovanju i energiji, podrška našem Mirnesu Bajtareviću.

Arnela Vehab
Prosvjetni radnik