Samra Hukić: Kakanj je naš ponos i u njemu djelujem iskreno, pozitivno i sa punim srcem

U obrazovanju i predškolskom odgoju, ulažemo svoje najbolje kompetencije i kreativnosti da našoj djeci prenesemo najkvalitetnija znanja. Oni su naša budućnost i ponos nas odgajatelja. Tako vidim naš Kakanj i tako djelujem u našem Kaknju, iskreno, pozitivno i sa punim srcem.

Mirnes Bajtarević je kompletna ličnost koja svojim kompetencijama doprinosi zajednici na različite načine.

Sa posebnim emocijama prema ovom događaju, sigurna sam da će Mirnes biti podrška djeci šehida i boračkim kategorijama i da neće dopustiti da žrtva naših očeva bude zaboravljena.
Kao kandidat, Mirnes Bajtarević je prepoznao važnost obrazovanja i u budućem angažmanu bit će podrška odgajateljima u njihovom radu, i omogućiti sigurno i zdravo okruženje za djecu Kaknja.
S toga, snažno podržavam Mirnesa Bajtarevića.

Samra Hukić,
Dijete šehida, odgajatelj