Ivica Šarić: Moje simpatije su na strani Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Specifičnost Mirnesa Bajtarevića je u mirnoći, staloženosti, dobroti i mudrosti. Od rane mladosti, kroz razne zanimacije, a posebno kroz ljubav prema muzičkom stvaralaštvu, pokazivao je istančani osjećaj za lijepo, osjećajno, senzibilno… To mogu samo ljudi čija je duša čista. Takvi vole svakog čovjeka, slave život, ljubav, toleranciju, razumijevanje, onu tanku nit od srca do srca… Zbog toga su moje simpatije na strani Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Ivica Šarić
Operni pjevač