Samir Selimović: Njegov profesionalizam garant je da će i sutra kao načelnik Općine Kakanj dati svoj maksimum za dobrobit građana Kaknja

Svjedočiti vremenu kada sam Mirnesu Bajtareviću, tokom srednjoškolskog obrazovanja kao profesor prenosio znanje, i već tada zapazio mnoge njegove vrline, znači i sa sigurnošću moći procijeniti njegove kvalitete.I danas se mogu sjetiti slike skromnog mladog čovjeka iznadprosječne inteligencije, kojeg su krasili rad, upornost i velika energija, a za to je jedina ocjena bila pet.Sve do danas, kada je izrastao u respektabilnog menadžera i sposobnog poslovnog čovjeka, on se nije promijenio i krase ga iste vrline.Danas kada obavljamo odgovorne dužnosti, zadovoljstvo je s njim sarađivati, a njegov profesionalizam garant je da će i sutra kao načelnik Općine Kakanj dati svoj maksimum za dobrobit građana Kaknja.Uvjeren sam da će svojom stručnošću znati odgovoriti na brojne izazove u energetskom sektoru i realizovati značajne projekte u interesu svih građana Kaknja.Samir SelimovićIzvršni direktor za proizvodnjuJP Elektroprivreda BiH d.d.