Samir Selimović: Njegov profesionalizam garant je da će i sutra kao načelnik Općine Kakanj dati svoj maksimum za dobrobit građana Kaknja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Svjedočiti vremenu kada sam Mirnesu Bajtareviću, tokom srednjoškolskog obrazovanja kao profesor prenosio znanje, i već tada zapazio mnoge njegove vrline, znači i sa sigurnošću moći procijeniti njegove kvalitete.I danas se mogu sjetiti slike skromnog mladog čovjeka iznadprosječne inteligencije, kojeg su krasili rad, upornost i velika energija, a za to je jedina ocjena bila pet.Sve do danas, kada je izrastao u respektabilnog menadžera i sposobnog poslovnog čovjeka, on se nije promijenio i krase ga iste vrline.Danas kada obavljamo odgovorne dužnosti, zadovoljstvo je s njim sarađivati, a njegov profesionalizam garant je da će i sutra kao načelnik Općine Kakanj dati svoj maksimum za dobrobit građana Kaknja.Uvjeren sam da će svojom stručnošću znati odgovoriti na brojne izazove u energetskom sektoru i realizovati značajne projekte u interesu svih građana Kaknja.Samir SelimovićIzvršni direktor za proizvodnjuJP Elektroprivreda BiH d.d.