Belmin Kobilica: Snažno podržavam Mirnesa Bajtarevića za načelnika Općine Kakanj

Mirnes Bajtarević je uvijek i u svakoj prilici bio podrška nama igračima Fudbalskog kluba “Rudar” Kakanj. Kao sportski radnik radio je to s emocijom i ljubavlju prema “Rudaru” i našem Kaknju. Nastojao je uvijek da pomogne i doprinese boljitku klubu, a takav angažman se reflektuje i na igrače. Samopouzdanje igrača je uvijek na nivou kada se osjeti prisustvo iskrenih i dobrih ljudi u klubu, a jedan od takvih je Mirnes Bajtarević. Zbog toga snažno podržavam Mirnesa Bajtarevića za načelnika Općine Kakanj i u njegovoj izbornoj pobjedi vidim i novu snagu i bolju budućnost za naš voljeni klub.

Belmin Kobilica
Nogometaš