Mustafa Trako: Čvrsto podržavam i preporučujem Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Kao čovjek koji voli prirodu i koji od mladih ljudi očekuje da hrabro preuzmu breme brige o prirodnim resursima naše lokalne zajednice, čvrsto podržavam i preporučujem Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj. Naša priroda, naše šume, flora i fauna, cjelokupni lokalni prirodni resursi, trebaju još više brige i zalaganja lokalne zajednice. U tome i oblast lovstva treba i zaslužuje podršku. Zajedno možemo više učiniti da zaštitimo šume i živi svijet šuma. Prirodu vole najviše ljudi čiste i lijepe duše. Zato vjerujem u Mirnesa Bajtarevića.