Armina Memić: Čvrsto podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Mirnes Bajtarević je veoma odgovoran u poslu kojeg uspješno radi. Uvijek i u svakoj prilici zagovara i primjenjuje pravilo timskog rada, saradnje i uvažavanja mišljenja svojih saradnika.
S aspekta djeteta šehida i dobitnika najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“, posebno cijenim zalaganje Mirnesa Bajtarevića da se čuvaju, njeguju i kod mlađih naraštaja promovišu svijetle tekovine Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina za koje su naši očevi dali svoje živote. Uz to neizostavno ide i njegov respekt prema djeci šehida i svim drugim boračkim kategorijama.
Zbog navedenog, čvrsto podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Armina Memić,
dijete šehida i dobitnika “Zlatnog ljiljana”, zaposlena u JP “Grijanje”