Saopštenje SDA Kakanj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Stranka demokratske akcije OO Kakanj je danas 16.10.2020. godine, prvog dana zvaničnog početka izborne kampanje za predstojeće Lokalne izbore u Velikoj sali Doma kulture u Kaknju, poštujući mjere i preporuke nadležnih organa u vezi higijensko epidemiološke situacije sa virusom COVID-19 upriličila press konferenciju na kojoj je predstavila kandidate za Općinsko vijeće Kakanj i kandidata za načelnika Općine Kakanj, kao i svoj Izborni program – Izbornu platformu “KAKANJ NA PRVOM MJESTU”.

Prisutnim medijima i kandidatima su se obratili gospodin Nermin Mandra predsjednik OO SDA Kakanj, predsjednik Izbornog štaba SDA Kakanj gospodin Džemal Bečirhodžić i nosilac liste za Općinsko vijeće Kakanj i aktuelni načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo kao i Mirnes Bajtarević kandidat SDA Kakanj za načelnika Općine Kakanj.

Gospodin Mandra je u svom govoru naglasio kontinuitet u pozitivnim procesima u Kaknju. Posebno je istakao kako je SDA Kakanj ponudila najjaču listu za OV Kakanj i najboljeg kandidata za načelnika Općine Kakanj. Govoreći o proteklom periodu naveo je da SDA Kakanj nastavlja sa realizacijom projekata koje su građani delegirali načelniku i općinskim vijećnicima. Posebno je naglasio značaj timskog rada svih SDA vijećnika i načelnika što će praksa biti i u budućnosti ističući da uspjeh u razvoju grada može doći samo ako svi pojedinci budu radili kao jedan dobro uštiman tim i ako svakom pojedincu Kakanj bude na prvom mjestu, iznad svega.

Gospodin Bečirhodžić je u svom izlaganju iz ugla predsjednika Operativnog izbornog štaba SDA Kakanj naveo pojedinosti oko same izborne kampanje i pripremnih radnji koje su poduzete. Naglasio je da je SDA Kakanj izvršila sve pripreme i u skladu sa mjerama nadležnih organa u vezi virusa Covid 19 organizovat će buduće aktivnosti. Naglasio je da su kandidati SDA već od ranije prepoznati kao stručni i čestiti ljudi koji mogu naš Kakanj učiniti boljim mjestom za život.

Nosilac liste Aldin Šljivo se u svom izlaganju osvrnuo na sve aktivnosti i projekte koje su Općina Kakanj i općinski načelnik realizirali u protekle četiri godine, navodeći značaj rada u cjelokupnom periodu obzirom da je gospodin Šljivo izabran za načelnika Općine Kakanj 2019. godine na Vanrednim izborima nakon što je prethodni načelnik Nermin Mandra izabran za zastupnika u Parlamentarnoj škupštini BiH.

Prisutnim medijima su predstavljeni svih 34 kandidat za općinsko vijeće i kandidat za načelnika Općine Kakanj gospodin Mirnes Bajtarević.

Gospodin Bajtarević je prisutnima predstavio Izborni program koji je fokusiran na ostvarenje 7 ključnih – glavnih ciljeva i velikog broja aktivnosti koje je potrebno realizirati tokom sljedećeg četverogodišnjeg perioda.
Ključni ciljevi na kojima je SDA Kakanj bazirala svoju platformu su:

  1. DO 2024. GODINE DOSEGNUTI BROJKU OD UKUPNO 10.000 ZAPOSLENIH KAKANJACA
  2. KAKANJ – GRAD ZA PORODICU (Kakanj je mjesto poželjno za život svih, a posebno mladih ljudi s njihovim porodicama)
  3. KAKANJ – SMART CITY, INFRASTRUKTURNI SADRŽAJI ZA SVAKOG GRAĐANINA, SIGURAN GRAD KOJI BRINE O SVAKOM POJEDINCU
  4. OSIGURATI JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA OBRAZOVANJE, TE UVEZATI OBRAZOVNI SISTEM SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA U KAKNJU
  5. KAKANJ – MALI GRAD KOJI U KULTURNOM I SPORTSKOM ŽIVOTU ŽIVI KAO VELIKI
  6. LOKALNA UPRAVA NA USLUZI PRIVREDI I GRAĐANIMA – TRANSPARENTNO, JAVNO, ANGAŽOVANO
  7. KAKANJ – ZELENI GRAD SA RAZVIJENIM TURIZMOM

Nakon predstavljanja kandidata za općinsko vijeće i kandidata za načelnika te Izbornog programa upriličeno je davanje izjava za medije, te fotografisanje pobjedničkog tima SDA Kakanj.

SDA KAKANJ