Sead Imamović: Mirnes je predodređen za poslove koji donose dobro svim ljudima

Građani Kaknja, fizička i pravna lica sa područja Općine Kakanj, po različitim osnovama, htjeli to ili ne, upućeni su na komunikaciju sa Rudnikom Kakanj. Dok iz perspektive Rudnika ne sagledate potrebe lokalne zajednice i potrebe građana da se po različitim osnovama obraćaju Upravi Rudnika i ne možete biti svjesni važnosti čestog komuniciranja između Uprave Rudnika sa jedne strane i i niza poslovnih subjekata i građana Kaknja sa druge strane. U toj komunikaciji često se rješava problematika bitna za Rudnik ali bitna i za građane Kaknja. Jedan od privrednih subjekata važan za ukupan kvalitet života u Kaknju, je Javno preduzeće Grijanje Kakanj. Od pravilnog razumijevanja međusobnih potreba između Rudnika i Grijanja indirektno zavisi kvalitet grijanja za individualne potrošače i direktno zavisi kvalitet grijanja za Rudnik Kakanj. Kao veliki potrošač toplotne energije Rudnik je važan poslovni partner Grijanju i Grijanje je važan poslovni partner Rudniku. Pravilnim pristupom, realnim promišljanjima, menedžerskim rezonima, Mirnes Bajtarević, kao direktor Grijanja, za veoma kratko vrijeme unaprijedio je međusobne poslovne odnose Rudnika i Grijanja. Zdravu i obostrano korisnu komunikaciju uspio je održati tokom cijelog mandata na ovoj dužnosti i po tome pripada rijetkim ljudima u poslovnom svijetu, koji tolerantnim i otvorenim pristupom unaprjeđuje poslovnu saradnju. Takve upravljačke osobine se ne uče u školi. S njim se rodite i s njima rastete u djetinjstvu, uz domaćinski roditeljski odgoj. Tako postajete jedan od onih ljudi za koje se u našem narodu kaže da je insan. Da bi postao takav čovjek prvo je morao biti hajirli evlad. E baš tako doživljavam Mirnesa Bajterevića, kandidata za Načelnika općine Kakanj. Čestitost i ljudstvo nosi u genima i po tome je predodređen za poslove koji će svim ljudima, bez obzira na bilo kakvu pripadnost, donosti dobro. Mirnes to zna raditi.
Mr. Sead Imamović, direktor
JP Elektroprivreda d.d. ZD RMU Kakanj d.o.o Kakanj