Kenan Kozlo: Zajedničkim aktivnostima za razvoj i poboljšanje privrednog sektora i poduzetništva u Kaknju na čelu sa Mirnesom Bajtarevićem

Mirnes Bajtarević je osoba koja treba da bude na čelu Kaknja i sa svim svojim kvalitetama ponosno sjedi na mjestu načelnika općine Kakanj.  Oni koji ga poznaju reći će da je velikodušna osoba koja se uspješno hvata u koštac kako sa životnim tako i sa poslovnim izazovima. Osim što ga svi poznajemo kao vještu, profesionalnu i osobu predanu poslu, Mirnes je sa druge strane jedna veoma ugodna i jako susretljiva osoba.

Kao osoba koja je imala dodira sa privatnim sektorom uvjeren sam da Mirnes Bajtarević kao budući načelnik općine Kakanj može mnogo doprinijeti učikovitosti, održivosti kao i dugoročnom razvoju privatnog sektora u našoj sredini. Osoba koja vodi komunalno preduzeće i susreće se sa mnogim problemima i nedaćama, a pri tome posluje pozitivno pokazatelj je da Mirnes Bajtarević je spreman za nove izazove.

Uvjeren sam da će kao budući načelnik općine Kakanj nastaviti davati velike doprinose kakanjskoj zajednici, te da ćemo i dalje biti ponosni što imamo ovakvu osobu na čelu jednog od najrazvijenih gradova u BiH.

Zbog svega toga u Mirnesu vidim dobrog saradnika za sve što nam predstoji i ponosno stojim uz njega, jer Kakanj može još bolje i još jače.

Kenan Kozlo
diplomirani inženjer rudarstva