Mirnes Bajtarević: Nastavit ćemo pomagati penzionerima još jače!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Sa predsjednikom Skupštine Udruženja penzionera Općine Kakanj gospodinom Hajrudinom Čobom i Predsjednikom Upravnog odbora Irfanom Imamovićem razgovarao sam o aktivnostima udruženja penzionera. Htio sam se upoznati sa radom udruženja. Iz udruženja su istakli dobru saradnju sa općinskim službama i općinskim Načelnikom. Zadovoljni su odnosom Organa lokalne samouprave prema ovoj populaciji, kako materijalno tako i kroz druge načine. Dobio sam prijeko potrebne informacije o našim penzionerima, njihovom statusu. Informisali su me da na području općine ima oko 6000 penzionera, a da su njih oko 5000 članovi ovog udruženja.

Nastavit ćemo podržavati naše penzionere kroz finansijsku podršku ali i na druge načine. Izdvajat ćemo sredstva i za subvenciju komunalnih računa penzionerima sa minimalnim penzijama kojih je i najviše. Našim penzionerima smo u obavezi pomagati i dalje i njihov životni standard poboljšavati.

Gospoda Imamović i Čobo su me informisali oko problema sa obezbjeđenjem ogrijeva za penzionere. Ovaj problem zahtjeva da se svi uključimo u rješavanje kako bi naši penzioneri dočekali hladne zimske dane obezbijeđeni ogrjevnim drvetom.