Razgovor sa zastupnicom u Evropskom parlamentu Tineke Strik o opasnosti za kakanjsku vodu zbog radova u Varešu

Kakanj je danas posjetila zastupnica u Evropskom parlamentu, u Klubu zastupnika Zelenih/Evropskog slobodnog saveza Tineke Strik.Uvaženu zastupnicu u Evropskom parlamentu načelnik Mirnes Bajtarević je informisao o zabrinutosti i bojazni koje postoje u Kaknju u pogledu utjecaja radova investitora Adriatic Metals na području općine Vareš na kvalitet i kvantitet vode kojom se snabdijeva stanovništvo Kaknja. Predstavljene su hronološki brojne aktivnosti i mjere koje su u proteklom periodu pokrenuli JP „Vodokom“ Kakanj i Općina Kakanj na planu borbe za očuvanje kvaliteta i kvantiteta vode iz vodozahvata Bukovica, od pokretanja upravnog spora do nedavnih novih zaključaka koje je usvojilo Općinsko vijeće Kakanj. Načelnik je naglasio da nisu date garancije da neće doći do ugrožavanja vodozahvata Bukovica, govorio je o radovima unutar vodozaštitnih zona, o krivičnim prijavama koje su podnesene protiv odgovornih lica, o strahovima za kvalitet i kvantitet vode sa početkom eksploatacije… Sastanku su prisustvovali i predstavnici NVO sektora i JP „Vodokom“.