Saliha Topalović – Hamzakadić: Mirnes Bajtarević ima sve predispozicije za načelnika općine Kakanj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Zdravstvo je specifična oblast koja se iznova mora prilagođavati socijalno-ekonomskoj situaciji u društvu, potrebama pacijenata, promjenama u epidemiološkoj slici stanovništva, novim organizacijskim modelima, finansijskoj politici…U tom kontekstu, Mirnes će raditi na poboljšanju kvaliteta, učinkovitosti, dostupnosti primarne zdravstvene zaštite u smislu ulaganja lokalne zajednice u zdravstvenu infrastrukturu i specifični zdravstveni kadar. S tim u vezi, potrebno je pozabaviti se korjenitim promjenama u hitnoj medicinskoj pomoći općine Kakanj, čija je to nadležnost.Mirnes je istinski borac za interese svih građana, kandidat koji je dovoljno hrabar i odlučan da svoje ideje iznese i realizira do kraja.Saliha Topalović-HamzakadićDoktor medicine, DZ Kakanj