Rastislav Guberac – Ićo: Moja podrška od srca ide za Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Mirnes Bajtarević je vrlo skromna i vrijedna osoba. Kao student vozom je putovao do fakulteta. Za vrijeme studiranja Mirnes je vrijedno radio na Radio Kaknju, borio se da pomogne porodici, a uz sve to marljivo je učio.
Učiti, raditi, biti skroman, to su bili i ostali njegovi principi. Moja podrška od srca ide za Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Rastislav Guberac – Ićo
Muzičar