NVO ALTERNATIVE: Projekti nevladinih organizacija doprinose jačanju civilnog društva

Danas sam bio gost NVO Alternative. U ovoj nevladinoj organizaciji sa možda najdužim stažom razgovarao sam sa izvršnom direktoricom Maksumom Topalović. Cilj mi je bio da se upoznam sa aktivnostima ove nevladine organizacije i projektima koje implementiraju u Kaknju i šire. U ugodnom i prijateljskom razgovoru, otvorili smo nekoliko tema koje mogu poboljšati naše civilno društvo i omogućiti razvoj istog. Gospođica Topalović me informisala o projektima koje ova organizacija implementira u Kaknju i šire. Posebno se osvrnula na nedavnu posjetu Ambasadora Johann Sattler šefa Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. U svome nastojanju da se informišem o svim aspektima života u Kaknju dobio sam prijeko potrebne informacije koje ću u budućim planovima, projektima i izazovima znalački koristiti a sve s ciljem osnaživanja našeg civilnog društva.
Obzirom da sam još od studentskih dana prošao i nevladin sektor (kroz udruženje Centar mladih općine Kakanj, Udruženje studenata općine Kakanj NVO Alternative i KUD Fadil Dogdibegović Dikan) znam dobro ko ji su problemi u djelovanju nevladinog sektora.

U svom angažmanu na mjestu načelnika općine Kakanj, nastavit ću pružati podršku nevladinim organzacijam. Moramo nastaviti jačati civilno društvo i kulturu dijaloga. Svjestan sam potencijala koji udruženja građana i nevladine organizacije imaju i njihov doprinos promociji našeg Kaknja. Kroz rad nevladinih organizacija rejting naše općine sve je bolji u domaćim i međunarodnim krugovima. Taj potencijal moramo još bolje iskoristiti.