Mediha Mamela: Mirnes Bajtarević je čovjek skromne naravi, velikih dostignuća, a što je dokazao u svojim dosadašnjim angažmanima

Mirnes Bajtarević je čovjek skromne naravi, velikih dostignuća, a što je dokazao u svojim dosadašnjim angažmanima, radom i postignutim rezultatima. Kao budući Načelnik nastavit će svojim marljivim radom realizirati značajne projekte kako u urbanim tako i ruralnim područjima. Sigurna sam da će nastojati da intenzivira i unapređuje razvoj poljoprivrede na području općine Kakanj, da će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da kroz različite podsticajne mjere kako na općinskom nivou tako i višim nivoima vlasti ostvare podsticajna sredstva i na taj način povećaju kvantitet i kvalitet svojih proizvoda. Također, da će u narednom periodu nastojati kroz organizovanu i kooperativnu proizvodnju i otvaranjem malih pogona za otkup, preradu i pakovanje gotovih proizvoda omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da ostvaruju bolji prihod i kvalitetnije živote od svoga rada.

Mediha Mamela, dipl.ing. poljoprivrede

Sekretar i Stručno administrativni radnik
Saveza poljoprivrednih udruženja Kakanjska poljoprivreda “KAP”