Asocijacija mladih SDA Kakanj održala Izbornu Skupštinu

24.01.2020. godine, sa početkom u 1700 sati u sjedištu OO SDA Kakanj Asocijacija mladih SDA Kakanj održala je Izbornu Skupštinu na kojoj su birani predsjednik, potpredsjednici i članovi Izvršnog odbora AM SDA Kakanj.

Sjednicu Skupštine je otvorio Predsjednik povjereništva AM SDA Kakanj Sadan Sikira. Predsjednik Izborne komisije Mirnes Bašić je prezentovao Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima u AM SDA Kakanj u kojem su navedene sve aktivnosti koje su poduzete u vezi pripreme i provođenja izbora. Predsjednik Verifikacione komisije je podnio izvještaj u kojem je navedeno da je prisutno 48 delegata od 50 koliko broji Skupština AM SDA Kakanj.

Za predsjednika AM SDA Kakanj jednoglasno je izabran Sikira Sadan. Za potpredsjednike AM SDA Kakanj su izabrani Selimović Amar i Čizmić Dinka.

Izvršni odbor AM SDA Kakanj broji 11 + 4 člana, gdje su četiri člana predsjednik, dva potpredsjednika i sekretar kojeg će imenovati novi saziv IO AM SDA Kakanj na svojoj prvoj sjednici. 11 kandidata koji su izabrani u Izvršni odbor Asocijacjie mladih SDA Kakanj su: Alajbegović Kenan, Čosić Belmin, Gadžun Amel, Haračić Ajla, Kozlo Kenan, Murtić Sedin, Musić Emrah, Omerović Enesa, Osmanbegović Harun, Skeledžija Kerim i Subašić Emsad.

Skupština je jednoglasno za Predsjednika KO AM SDA ZDK predložila: Jusić Vedad, za Potpredsjednika KO AM SDA ZDK: Hrusto Izudin i članove KIO AM SDA ZDK predloženi su: Čišija Ajla, Alajbegović Kenan i Čosić Belmin.