Mirza Mušija: Čvrsto, iskreno, baš iz duše, podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Mirnes Bajtarević je još od rane mladosti pokazivao sklonost prema kulturi i kulturnim sadržajima. Sjecam se samo njegove ljubavi prema domaćoj i stranoj muzici, sjetimo se njegovih neponovljivih muzičkih emisija na Radiju Kakanj, sjecam se njegove uredničke i voditeljske specifičnosti kojom je osvajao srca slušatelja.
Poslije, godinama, uvijek sam kroz posao kojeg radim u Mirnesu Bajtareviću ima sagovornika i podršku. Mirnes Bajtarević je osoba za koju sam uvijek unaprijed znao da će podržati predstavu koju priprema Dramski studio, predstavu koja gostuje u Kaknju, ili bilo koju drugu kulturnu aktivnost u Kaknju.
Kao menadžer u privatnom, a poslije u javnom sektoru, uvijek je bio spreman podržati kulturu kroz kupovinu ulaznica i dijeljenje istih ljudima, a sve sa ciljem da kultura opstane i da živi, i da bude u službi čovjekovog duševnog napretka.
Kroz takav angažman snažno je podržavao i ukupna nastojanja da Kakanj živi svoj kulturni život i da smanji, a u konačnici i ukine, ovisnost o većim gradovima u pogledu kulturnih sadržaja.
Zato čvrsto, iskreno, baš iz duše, podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Mirza Mušija
Akademski glumac
Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj