Evidencioni karton člana

PROCEDURA POPUNJAVANJA EVIDENCIONOG KARTONA ČLANA SDA KAKANJ

1. Ispuniti online Evidencioni karton.

2. Kontaktirati Centralu SDA Kakanj ili Predsjednika Mjesnog ogranka kako biste pristupili potpisivanju kartona.

3. Pripremiti jednu fotografiju – dimenzije za pasoš ili ličnu kartu.

3. Posjetiti Centralu SDA Kakanj i potpisati printanu verziju Evidencionog kartona.


ZA SVA PITANJA KONTAKTIRAJTE CENTRALU SDA KAKANJ:

Telefon: +387 32 557 890

E-mail: sdaka@bih.net.ba

 

Napomena: Poslije popunjavanja online Evidencionog kartona obavezni ste isti potpisati u Centrali SDA Kakanj.