Kakanj mora širiti mrežu daljinskog grijanja

Dao sam nalog dežurnim službama JP Grijanje da se raspiše javni konkurs za nabavku projektne dokumentacije ”Izrada projektno tehničke dokumentacije za toplifikaciju prigradskih naselja u Kaknju: Varda, Plandište, Mile, dijelovi naselja Bare, ulica ZPO-a, dijelovi MZ Kakanj II, Zgošća, Slijevnice – idejni projekat”.
Zaključkom je Općinsko vijeće Kakanj opredijeljeno 30.000,00. KM za ovaj prijekat.
Pored ovih 30.000,00 KM opredijelili smo još 20.000,00 KM iz vlastitog poslovanja za obezbjeđenje prijeko potrebne projektne dokumentacije.

Uz ovaj javni poziv uskoro objavljujemo i poziv za nabavku projektne dokumentacije za izradu projekta glavnog vrelovoda u Kaknju za što ćemo predijeliti 150.000,00 KM. 100.000,00 KM iz vlastitih izvora a 50.000,00 KM je opredijelio Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Obezbjeđenje ove projektne dokumentacije je prvi uslov za sve dalje aktivnosti na proširenju mreže daljinskog grijanja. Odlučno smo opredijeljeni da ćemo izvršiti rekonstrukciju glavnog vrelovoda i da ćemo izvršiti toplifikaciju naselja Povezice i ostalih prigradskih naselja: Varda, Plandište, Mile, Slijevnice, Zgošća, Bare…

Uz ove aktivnosti aktivno ću raditi na mjerama za smanjenje broja individualnih ložišta, subvencioniranju priključaka na sistem daljinskog grijanja gdje je to moguće, zamjenu kotlova na ugalj onima na ekološki prihvatljivo gorivo, subvencije utopljavanju stambenih objekata, kao i druge mjere u svrhu zaštite životne sredine.

Naš Kakanj svim ovim aktivnostima i mjerama moramo dovesti da bude na prvom mjestu, a činit ću sve da nam svima Kakanj bude na prvom mjestu!

#mirnesbajtarevic
#kakanjnaprvommjestu