SDA Kakanj predstavlja video povodom 31. godišnjice OO SDA Kakanj

Saopštenje SDA Kakanj – Održavanje predizbornih skupova

SDA Kakanj obavještava naše sugrađane da nakon posljednjih mjera Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donešenih 21.10.2020. godine obustavlja održavanje predizbornih skupova. Zahvaljujemo se našim simpatizerima i članovima koji su prisustvovali našim skupovima uz pridržavanje svih propisanih mjera u smislu nošenja maski, održavanja socijalne distance, dezinfekcije ruku i mjerenja temperature svakog pojedinca koji je prisustvoao skupu. SDA Kakanj svoje predizborne aktivnosti nastavlja kroz druge promotivne kanale kao što su TV, internet i slično sve s ciljem zaštite zdravlja i života naših sugrađana.

SDA KAKANJ

Saopštenje SDA Kakanj

Stranka demokratske akcije OO Kakanj je danas 16.10.2020. godine, prvog dana zvaničnog početka izborne kampanje za predstojeće Lokalne izbore u Velikoj sali Doma kulture u Kaknju, poštujući mjere i preporuke nadležnih organa u vezi higijensko epidemiološke situacije sa virusom COVID-19 upriličila press konferenciju na kojoj je predstavila kandidate za Općinsko vijeće Kakanj i kandidata za načelnika Općine Kakanj, kao i svoj Izborni program – Izbornu platformu “KAKANJ NA PRVOM MJESTU”.

Prisutnim medijima i kandidatima su se obratili gospodin Nermin Mandra predsjednik OO SDA Kakanj, predsjednik Izbornog štaba SDA Kakanj gospodin Džemal Bečirhodžić i nosilac liste za Općinsko vijeće Kakanj i aktuelni načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo kao i Mirnes Bajtarević kandidat SDA Kakanj za načelnika Općine Kakanj.

Gospodin Mandra je u svom govoru naglasio kontinuitet u pozitivnim procesima u Kaknju. Posebno je istakao kako je SDA Kakanj ponudila najjaču listu za OV Kakanj i najboljeg kandidata za načelnika Općine Kakanj. Govoreći o proteklom periodu naveo je da SDA Kakanj nastavlja sa realizacijom projekata koje su građani delegirali načelniku i općinskim vijećnicima. Posebno je naglasio značaj timskog rada svih SDA vijećnika i načelnika što će praksa biti i u budućnosti ističući da uspjeh u razvoju grada može doći samo ako svi pojedinci budu radili kao jedan dobro uštiman tim i ako svakom pojedincu Kakanj bude na prvom mjestu, iznad svega.

Gospodin Bečirhodžić je u svom izlaganju iz ugla predsjednika Operativnog izbornog štaba SDA Kakanj naveo pojedinosti oko same izborne kampanje i pripremnih radnji koje su poduzete. Naglasio je da je SDA Kakanj izvršila sve pripreme i u skladu sa mjerama nadležnih organa u vezi virusa Covid 19 organizovat će buduće aktivnosti. Naglasio je da su kandidati SDA već od ranije prepoznati kao stručni i čestiti ljudi koji mogu naš Kakanj učiniti boljim mjestom za život.

Nosilac liste Aldin Šljivo se u svom izlaganju osvrnuo na sve aktivnosti i projekte koje su Općina Kakanj i općinski načelnik realizirali u protekle četiri godine, navodeći značaj rada u cjelokupnom periodu obzirom da je gospodin Šljivo izabran za načelnika Općine Kakanj 2019. godine na Vanrednim izborima nakon što je prethodni načelnik Nermin Mandra izabran za zastupnika u Parlamentarnoj škupštini BiH.

Prisutnim medijima su predstavljeni svih 34 kandidat za općinsko vijeće i kandidat za načelnika Općine Kakanj gospodin Mirnes Bajtarević.

Gospodin Bajtarević je prisutnima predstavio Izborni program koji je fokusiran na ostvarenje 7 ključnih – glavnih ciljeva i velikog broja aktivnosti koje je potrebno realizirati tokom sljedećeg četverogodišnjeg perioda.
Ključni ciljevi na kojima je SDA Kakanj bazirala svoju platformu su:

  1. DO 2024. GODINE DOSEGNUTI BROJKU OD UKUPNO 10.000 ZAPOSLENIH KAKANJACA
  2. KAKANJ – GRAD ZA PORODICU (Kakanj je mjesto poželjno za život svih, a posebno mladih ljudi s njihovim porodicama)
  3. KAKANJ – SMART CITY, INFRASTRUKTURNI SADRŽAJI ZA SVAKOG GRAĐANINA, SIGURAN GRAD KOJI BRINE O SVAKOM POJEDINCU
  4. OSIGURATI JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA OBRAZOVANJE, TE UVEZATI OBRAZOVNI SISTEM SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA U KAKNJU
  5. KAKANJ – MALI GRAD KOJI U KULTURNOM I SPORTSKOM ŽIVOTU ŽIVI KAO VELIKI
  6. LOKALNA UPRAVA NA USLUZI PRIVREDI I GRAĐANIMA – TRANSPARENTNO, JAVNO, ANGAŽOVANO
  7. KAKANJ – ZELENI GRAD SA RAZVIJENIM TURIZMOM

Nakon predstavljanja kandidata za općinsko vijeće i kandidata za načelnika te Izbornog programa upriličeno je davanje izjava za medije, te fotografisanje pobjedničkog tima SDA Kakanj.

SDA KAKANJ

Aldin Šljivo: Rad kakanjske SDA počiva na temeljima timskog rada

Kada mi je prije dvije godine ukazana čast i privilegija da budem kandidat za načelnika Općine Kakanj ispred Stranke demokratske akcije, građanima Kaknja je predstavljena vizija razvoja našeg grada s jasnim planom i programom razvoja i nastavka pozitivnih trendova u Kaknju. Planove i programe je definirao tim stručnih ljudi, a isto tako tim stručnih i vrijednih ljudi je i radio na realizaciji programskih ciljeva.

U svojstvu načelnika bio sam na čelu tog tima, prvi među jednakima, što znači da rad kakanjske SDA počiva na temeljima timskog rada.

Kao prvi među jednakima, smatram da je tim kojeg sam predvodio kao načelnik ostvario sjajne rezultate koji značajno nadilaze moja očekivanja i najoptimističnija predviđanja s početka mandata.

Baš kao i ured načelnika, i sala Općinskog vijeća je važan politički prostor u kojem se kreiraju procesi bitni i presudni za kvalitet života građana. Izazovi koji su pred nama, te karakter naših vizija i planova za budući period, definirali su potrebu da svoj angažman kao član tima kojem je Kakanj na prvom mjestu nastavim u Općinskom vijeću. Stoga mi je ukazana čast da budem nosilac liste SDA za Općinsko vijeće Kakanj.

U Općinskom vijeću nastavljam snažno svoj rad s punom spremnošću da sva svoja stečena iskustva i znanja stavim u funkciju dobrobiti građana Kaknja.

Osim toga, gdje god sutra budem radio, ma kakvi i koliki izazovi bili na tom poslu, u svakoj prilici ću djelovati na realizaciji zajedničkih ciljeva, pomagat ću budućem načelniku Mirnesu Bajtareviću, sve svoje kapacitete ću staviti na raspolaganje, a sve u interesu dobrobiti građana Kaknja.

Kandidat za načelnika općine Kakanj ispred SDA Mirnes Bajtarević u radno konsultativnoj posjeti je boravio u Kraljevoj Sutjesci

Kandidat za načelnika općine Kakanj ispred SDA Mirnes Bajtarević u radno konsultativnoj posjeti je boravio u Kraljevoj Sutjesci. Održao je sastanak sa gvardijanom franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci fra Željkom Brkićem. Fra Brkiće je Bajtarevića upoznao o aktuelnim radovima na restauriranju i uređenju franjevačkog samostana. Obzirom da je OV Kakanj opredijelilo određena sredstva očekuje se objava poziva i zaključenje ugovora za zamjenu elektro instalacija. Franjevački samostan je jedan od najznačajnijih spomenika naše bosansko hercegovačke kulturne baštine. Posebno je iskazana činjenica da veliki broj turista, tokom godine dođe u Kraljevu Sutjesku, da obiđe kraljeve dvore, staru bosansku kuću, franjevački samostan, kraljevski grad Bobovac i najstariju džamiju u BiH. Potrebno je da se kao lokalna zajednica uključimo i da pokušamo obezbijediti dodatni turistički sadržaj svim posjetiocima, kako bi osnažili granu turizma a lokalnom stanovništvu osmislili dodatni vid zarade.
U vremenu pred nama naći ćemo prava rješenja kako bi se ime Kaknja, Kraljeve Sutjeske i svih naših turističkih potencijama čuli što dalje.
Sa fra Božićem gospodin Bajtarević se dotakao i ostalih tema, posebno naglašavajući potrebnu kulturu dijaloga svih stanovnika Kaknja. Franjevci franjevačkog samostana, kao i poglavari Islamske zajednice i Pravoslavne i katoličke crkve značajni su u širenju kulture dijaloga i jačanju međusobnih veza naših ljudi. Kakanj će nastaviti raditi prave stvari kako bi se svi naši stanovnici osjećali sigurni i komotni bez obzira kako se zovu i kojoj vjeri pripadaju.
Na kraju u društvu fra Brkića, gospodin Bajtarević je obišao neke od prostorija samostana, u kojima se čuvaju inkunabule i ostale vrijedne historijske zbirke koje su i nakon nekoliko stoljeća naši franjevci sačuvali, prenoseći našu lijepu bosansku priču i na generacije koje dolaze.

Nedim Mušija: Podržati poslovne ideje pojedinca kako bi se ojačala ekonomska sigurnost na globalnom nivou

Jačanjem i ekonomskim osnaživanjem civilnog i privatnog sektora, Kakanj će održati kontinuitet u pogledu pozitivnih trendova u privrednoj djelatnosti, te kontinuitet epiteta “grad dobrih ljudi” koji prati naš grad.

Svjesni situacije odliva mladih radnih snaga u evropske države, trebali bismo poduzeti sve mjere sprečavanja odlaska kroz pružanje mogućnosti realizacije samopoduzetničkih ideja u lokalnoj zajednici. Da bi se to ostvarilo potrebno je da na kakanjskoj političkoj sceni imamo jaku ličnost i vođu. Mirnes Bajtarević, kandidat za načelnika Općine Kakanj, kao osoba koja je radila u privatnom i javnom sektoru, odgovara toj poziciji, te svojim znanjem, iskustvom i jasnom vizijom može doprinijeti razvoju i jačanju voljenog nam grada!

Nedim Mušija
Vlasnik i direktor firme Eko-m d.o.o Kakanj

Elvedin Alajbegović: Mirnes Bajtarević, kandidat za načelnika Općine Kakanj, je čovjek koji cijeni stavove i mišljenja svih građana Kaknja

Za nastavak pozitivnih trendova u Kaknju veoma je važna stalna komunikacija s građanima i predstavnicima mjesnih zajednica, stalno osluškivanje sugestija koje dolaze s terena, stalni dosluh s narodom.

U tom smislu obaveza i vijećnika i načelnika je upravo to, slušati glas ljudi koji najbolje znaju šta su najveći izazovi i prioriteti u njihovom neposrednom okruženju. Glas koji dolazi s terena treba uvažavati, a ljudi cijene kada im se ukaže pažnja.

Mirnes Bajtarević, kandidat za načelnika Općine Kakanj, je čovjek koji cijeni stavove i mišljenja svih građana Kaknja, bez obzira da li žive u gradskom području, prigradskom naselju ili selu. To je jedna od njegovih najljepših osobina. Zbog toga čvrsto podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Elvedin Alajbegović

Mirnes Bajtarević: Naš UŽOK zavrjeđuje veću pažnju

Nastojeći obići sva naša kakanjska udruženja i institucije, u jako prijatnoj atmosferi kandidat za načelnika općine Kakanj Mirnes Bajtarević razgovarao je sa članicama Udruženja žena općine Kakanj (UŽOK).

Vrijedne članice udruženja su gospodina Bajtarevića informisale o misiji ovog udruženja a to je briga o ženama i njihovo ekonomsko jačanje i osnaživanje s ciljem obezbjeđenja prihoda za svoju porodicu kroz zanat krojenja i šivenja. Do sada su kroz svoje aktivnosti uspjeli obučiti a zatim i zaposliti preko 20 kakanjki u preduzećima u Kaknju i šire.
UŽOK je najstarija nevladina organizacija u Kaknju i njihov značaj posebno je bio iskazan u periodu 1992-1995 tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu kada su se aktivno uključile u pomaganje našim borcima. Svoj značaj pokazale su i tokom pandemije korona virusom kada su za potrebe Civilne zaštite općine Kakanj sve svoje resurse stavile na raspolaganje lokalnoj zajednici šijući ogroman broj zaštitnih maski, od kojih je nekoliko hiljda podijeljeno našoj kakanjskoj djeci u osnovnim školama.
Ističu da je angažman svake žene u UŽOK-u potpuno volonterski bez ikakvih primanja.
Pored nedostatka sredstava za veće jačanje udruženja, obzirom da su im prihodi jako skromni navode da je najveći problem nemogućnost podmlađivanja kadra. I pored ovoga UŽOK ima organozovane svoje ogranke u slivovima Trstionice, u Brnjicu i Kučićima, a aktivno sarađuju i sa drugim udruženjima kao što je Udruženje TRST iz Tršća.

Našem UŽOK-u ali i drugim udruženjima sličnih pogleda, moramo više pomoći. Kroz naš Pogram za naredni četvorogodišnji period opredijelit ćemo sredstva za pomoć nevladinim organizacijama. U našem planu su i posebni programi kojim ćemo educirat pojedince i nevladine organizacije i udruženja o kvalitetnoj pripremi projekata da zajedničkim snagama obezbijedimo dodatna finansiranja iz drugih izvora. Vjerujemo da naš Kakanj može dodatno unaprijediti nevladin sektor i tako ga učiniti još otvorenijim za život i razvoj.

Izudin Hrusto: Mirnes Bajtarević je idealan izbor za općinskog načelnika

U dosadašnjem radu kao općinski vijećnik snažno sam se zalagao za širenje mreže daljinskog grijanja na prigradska naselja kao generacijskom iskoraku ka čišćem zraku i poboljšanju kvaliteta života. Mišljenja sam da revitalizacija i proširenje mreže daljinskog grijanja, a time i gašenje hiljada malih kotlovnica, mora biti jedan od strateških ciljeva općine Kakanj.
U nadolazećem periodu, zadatak Općinskog vijeća i Općinskog načelnika će biti da se, između ostalog, uhvate u koštac s rješavanjem dugo godina potiskivanog pitanja redefinisanja cijena usluga grijanja sa ciljem povećanja konkurentnosti i privlačenja velikih potrošača. Također, Općina mora imati jasan plan kako stimulisati stanovništvo koje živi izvan zona toplifikacije da provedu mjere energijske efikasnosti i smanje potrošnju energije za grijanje.
Radeći u JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj, imao sam priliku upoznati Mirnesa kao sposobnog menadžera koji ne bježi od problema, već ih rješava. Odlikuju ga izražena sklonost timskom radu i spremnost da sasluša saradnike. Mirnes Bajtarević je čovjek koji je preporodio JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj i zacrtao strategijske pravce budućeg razvoja ovog preduzeća.
Zahvaljujući bogatom iskustvu koje je stekao rukovodeći s JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Mirnes Bajtarević je idealan izbor za općinskog načelnika čija je uloga da bude pokretačka snaga i zamajac uspješnoj realizaciji ovog kapitalnog projekta. Raduje me buduća bliska saradnji s općinskim načelnikom u ostvarenju ovih izazova.
Kada govorim o Mirnesu Bajtareviću govorim o čovjeku kome je Kakanj na prvom mjestu.

Izudin Hrusto,
Vijećnik u aktuelnom sazivu
Općinskog vijeća Kakanj

Admir Hadžić: Nastavak razvoja privrede u svim njenim sferama

Nastavak razvoja privrede u svim njenim sferama je najveći prioritet i najvažnija aktivnost u našoj lokalnoj zajednici. U Mirnesu Bajtareviću prepoznajem dobrog menadžera koji će nastaviti razvijati i unapređivati pozitivno poslovno okruženje u našoj općini.

Mirnes Bajtarević kao osoba sa višegodišnjim menadžerskim iskustvom već ima planove upravljanja postojećim instrumentima razvoja, a kao mlad i ambiciozan ekonomista lako nalazi ideje i rješenja za napredak i inovacije.

Svaka općina zahtijeva poseban, specifičan strateški okvir određen precizno utvrđenim prednostima i nedostacima lokalne zajednice. Za predvodnika jedne takve kompleksne platforme neophodna je osoba koja je širokih vidika, realna, pametna i uporna, a Mirnes Bajtarević to zasigurno jest.  

Admir Hadžić,
diplomirani ekonomista