Financial Times: Kakanj u top 10 malih evropskih gradova pogodnih za investicije

Ovo priznanje potvrđuje napore lokalne zajednice u stvaranju poticajnog poslovnog okruženja i promociji investicijskih mogućnosti, te će pružiti priliku za nove investicije i time dodatno ojačati domaće poduzetnike i potaknuti sinergiju između javnog i privatnog sektora u ostvarivanju daljnjeg prosperiteta i napretka za općinu Kakanj.

„Financial Times“ je jedna od vodećih svjetskih novinskih organizacija koja ima preko 15.500 pretplatnika širom svijeta od kojih su 85% menadžeri velikih međunarodnih kompanija koji su koorporativni i prekogranični investicijski profesionalci i eksperti. S druge strane, fDi Intelligence je poseban dodatak „Financial Timesu“ koji nudi najopsežnije usluge na svijetu koje se odnose na direktna strana ulaganja, promovišući privlačenje investicija i rješenja za ekonomski razvoj, nudeći alate za strane direktne investicije.