Rezolucije SDA

01 REZOLUCIJA O USTAVNOJ REFORMI I IZBORNOM ZAKONODAVSTVU

02 REZOLUCIJA O VLADAVINI PRAVA SIGURNOSTI I ODBRANI

03 REZOLUCIJA O OSNOVNIM CILJEVIMA EKONOMSKE POLITIKE I POLITIKE RAZVOJA

04 REZOLUCIJA O NAČELIMA I CILJEVIMA VANJSKE POLITIKE EU i NATO INTEGRACIJA

05 REZOLUCIJA O POLITIKAMA U OBLASTI OBRAZOVANJA NAUKE KULTURE SPORTA I MLADIH

06 REZOLUCIJA O OČUVANJU TEKOVINA ODBRANE BIH OD AGRESIJE U PERIODU 92-95

07 REZOLUCIJA O POLITIKAMA ZA ODRŽIVI POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

08 REZOLUCIJA O POLITICI U OBLASTI DEMOGRAFIJE I ZAŠTITE PORODICE

09 REZOLUCIJA O POLITIKAMA U OBLASTI PENZIONOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA