zastava ljiljani, bosanska zastava

Saopćenje Asocijacije mladih SDA BiH

Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije osuđuje represivne i antidemokratske postupke pripadnika Ministarsva unutrašnjih poslova BH entiteta Rs, koji su izdavanjem prekršajnog naloga građaninu koji se slikao sa prvom zastavom međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, na jednom izletištu u blizini Pala, izdali prekršajni nalog radi navodnog uznemiravanja građana.

Podsjećamo sve koji osporavaju prvu zastavu nezavisne i suverene Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, na Član I Ustava Bosne i Hercegovine koji kaže “Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.”, ali i Uredbu br. 02-011-343/92., kojom je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici od 4. maja 1992. godine prihvatilo ponuđena rješenja za grb i zastavu bez ikakvih primjedbi, čime su ti simboli postali zvanična državna obilježja, kao privremeno rješenje, dok su prečišćenim tekstom Ustava RBiH iz 1993. godine, članom 7. za grb i članom 8. za zastavu, usvojeni kao trajno i konačno rješenje, jasno je da se ne radi ni o kakvoj ratnoj zastavi.

Posebno važna i nepobitna je i historijska činjenica da su UN 22. maja 1992. godine, Republiku Bosnu i Hercegovinu primile u punopravno članstvo upravo pod zastavom sa ljiljanima.

Također želimo podsjetiti i na činjenicu da su ljiljani srednjovjekovni simbol Bosanske države, kao i mnogih drugih evropskih država, ali i na činjenicu da se oni u Bosni vežu za dinastiju Kotromanića, a prvenstveno za našeg prvog Bosanskog kralja Tvrtka, koji je bio naš najveći vladar i sa ponosom možemo reći da je vladao i teritorijama naših susjednih zemalja.

Nadalje ističemo da zastava sa ljiljanima predstavlja nacionalni ponos i identifikaciju svim građanima Bosne i Hercegovine koji je osjećaju kao svoju državu, bez obzira na vjeru i naciju.

Tvrdnja da se radi o ratnoj zastavi je aposlutna neistina i pokušaj da se kroz osporavanje zastave sa ljiljanima ospori i hiljadugodišnji kontinuitet naše države. Svi koji osporavaju zastavu sa ljiljanima, ustvari osporavaju svoje prisustvo i svoj kontinuitet na tlu države Bosne i Hercegovine.

Ne voljeti ili mrziti zemlju u kojoj ste rođeni, odrasli i koja vam je sve dala, najblaže rečeno nije normalno.
Koristimo priliku da pozovemo sve građane Bosne i Hercegovine da svu svoju energiju usmjerimo na izgradnju boljeg i pravednijeg društva, a ne na stalne netrpeljivosti i mržnju.

Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije stavlja se na raspolaganje i spremna je da pruži pravnu pomoć i podršku svim građanima koji se nađu u istoj ili sličnoj situaciji.