zastava ljiljani, bosanska zastava

Saopćenje Asocijacije mladih SDA BiH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije osuđuje represivne i antidemokratske postupke pripadnika Ministarsva unutrašnjih poslova BH entiteta Rs, koji su izdavanjem prekršajnog naloga građaninu koji se slikao sa prvom zastavom međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, na jednom izletištu u blizini Pala, izdali prekršajni nalog radi navodnog uznemiravanja građana.

Podsjećamo sve koji osporavaju prvu zastavu nezavisne i suverene Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, na Član I Ustava Bosne i Hercegovine koji kaže “Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.”, ali i Uredbu br. 02-011-343/92., kojom je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici od 4. maja 1992. godine prihvatilo ponuđena rješenja za grb i zastavu bez ikakvih primjedbi, čime su ti simboli postali zvanična državna obilježja, kao privremeno rješenje, dok su prečišćenim tekstom Ustava RBiH iz 1993. godine, članom 7. za grb i članom 8. za zastavu, usvojeni kao trajno i konačno rješenje, jasno je da se ne radi ni o kakvoj ratnoj zastavi.

Posebno važna i nepobitna je i historijska činjenica da su UN 22. maja 1992. godine, Republiku Bosnu i Hercegovinu primile u punopravno članstvo upravo pod zastavom sa ljiljanima.

Također želimo podsjetiti i na činjenicu da su ljiljani srednjovjekovni simbol Bosanske države, kao i mnogih drugih evropskih država, ali i na činjenicu da se oni u Bosni vežu za dinastiju Kotromanića, a prvenstveno za našeg prvog Bosanskog kralja Tvrtka, koji je bio naš najveći vladar i sa ponosom možemo reći da je vladao i teritorijama naših susjednih zemalja.

Nadalje ističemo da zastava sa ljiljanima predstavlja nacionalni ponos i identifikaciju svim građanima Bosne i Hercegovine koji je osjećaju kao svoju državu, bez obzira na vjeru i naciju.

Tvrdnja da se radi o ratnoj zastavi je aposlutna neistina i pokušaj da se kroz osporavanje zastave sa ljiljanima ospori i hiljadugodišnji kontinuitet naše države. Svi koji osporavaju zastavu sa ljiljanima, ustvari osporavaju svoje prisustvo i svoj kontinuitet na tlu države Bosne i Hercegovine.

Ne voljeti ili mrziti zemlju u kojoj ste rođeni, odrasli i koja vam je sve dala, najblaže rečeno nije normalno.
Koristimo priliku da pozovemo sve građane Bosne i Hercegovine da svu svoju energiju usmjerimo na izgradnju boljeg i pravednijeg društva, a ne na stalne netrpeljivosti i mržnju.

Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije stavlja se na raspolaganje i spremna je da pruži pravnu pomoć i podršku svim građanima koji se nađu u istoj ili sličnoj situaciji.