Sanda Hasagić-Terzić – Glas za SDA znači i glas da se nastave dobre prakse u ZE-DO kantonu

Raduje i ohrabruje činjenica da je Vlada ZDK u proteklom mandatu posebnu pažnju usmjerila na obrazovanje i mlade. Izvršena je rekonstrukcija velikog broja školskih objekata, osigurane su stipendije u rekordnom iznosu, zaživio je konceprt „Jedna knjiga – jedan predmet”, usvojeni su pravičniji kriteriji za boračke stipendije. Da su obrazovanje i znanje principi na kojima je insistirala Vlada ZDK svjedoči i činjenica da je pokrenuta i revizija diploma za sve one koji plaću primaju iz kantonalnog budžeta. Sve ovo je odlična osnova za još vrijednog i kvalitetnog rada usmjerenog na dobrobit građana ZDK. Vaš glas za SDA znači i glas da se nastave dobre prakse u Zeničko-dobojskom kantonu. Vaš glas za SDA je i glas patriotizma i odanosti našoj državi Bosni i Hercegovini.