Potpisani ugovori o isplati budžetskih sredstava lokalnim organizacijama i fondacijama u općini Kakanj

Potpisani ugovori o isplati budžetskih sredstava: UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE KAKANJ 50.000 KM (realizacija zaključkom); FONDACIJA MUHAREM BERBIĆ- 25.000,00 KM; RUDARSKA GLAZBA- 20.000,00; KUD „DIKAN“- 10.000,00 KM; UDRUŽENJE „SRCE ZA DJECU KOJA BOLUJU OD RAKA U F BiH“- 10.000,00 KM; HO MERHAMET (JAVNA KUHINJA)- 40.000,00 KM; UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BORBU PROTIV DIJABETESA „SLATKI ŽIVOT“- 4.000,00 KM; CRVENI KRIŽ OPĆINE KAKANJ- 15.000,00 KM.