Nermin Mandra – Nastavimo sigurno i odvažno čuvati, jačati i graditi našu državu Bosnu i Hercegovinu

U protekle 4 godine u Parlamentarnoj skupštini BiH se vodila žestoka borba za opstanak države BiH kroz očuvanje njenih institucija i savladavanje raznih vrsta blokada i opstrukcija. Ta borba se nije dešavala samo od sjednice do sjednice, nego svakodnevno kroz rad raznih komisija zaduženih za razne oblasti državnih poslova. Ja sam bio jedan od onih koji je s posebnim emocijama i žalom doživljavao svaku opstrukciju i blokadu.

Duboko sam žalio zbog činjenice da su do vas građana iz državnog parlamenta često dolazile obeshrabrujuće vijesti, a bio sam neizmjerno sretan kada se dešavalo nešto lijepo, ohrabrujuće i progresivno. U tom smislu, uvijek sam bio sam na strani onih koji su nastojali da procesi idu naprijed. Bio sam dio onih snaga koje nisu poklekle u borbi za BiH koja se odvijala u državnom parlamentu.
Jasno je da se opstrukcije, blokade i negativnosti redaju kao na traci, ali mi se ne smijemo umoriti u borbi za BiH.

Ovi izbori su presudan momenat za opstanak i jačanje naše države. Tačno je da se često naglašava ova odrednica „presudan”, ali to je naš bosanski usud da se kroz hiljadu godina naše historije stalno i iznova susrećemo sa novim izazovima i prijetnjama.

Poštovani birači, u ovo malo godina ovozemaljskog života, važno je pronaći duševni mir birajući pravu stranu historije. Glas za SDA na predstojećim izborima je znak svrstavanja na pravu stranu historije, one prkosne bosanskohercegovačke, one pobjedničke strane historije u koju su utkani životi naših šehida i poginulih boraca i svih onih koji su vijekovima živjeli i umirali za ovu zemlju.

Nastavimo sigurno i odvažno čuvati, jačati i graditi našu državu Bosnu i Hercegovinu!