Načelnik Mirnes Bajtarević u posjeti Sopotnici

Načelnik Mirnes Bajtarević danas je u posjeti Sopotnici, s mještanima rezimira realizirane projekte i dogovara nove. Rad i samo rad!