Mejrema Purišević – svako dijete SIGURNO treba da ima jednake šanse u životu

Socijalna zaštita je neosporno ljudsko pravo i SIGURNO naša obaveza.

Zalagat ću se za unapređenje sistema socijalne zaštite te pružanja adekvatnih socijalnih usluga za ugrožene porodice i djecu, naročito za djecu sa poteškoćama u razvoju jer svako dijete SIGURNO treba da ima jednake šanse u životu.