Kladionice tužile Općinu Kakanj, pa izgubile spor

Kladionice se registruju u nadležnom kantonalnom sudu, a ne u općinskoj službi. Lokalni nivo ih ne može ukinuti, njihov rad je u nadležnosti viših nivoa. Općina Kakanj je uvela komunalnu taksu koja vrijedi i za kladionice. Neke od kladionica su tužile Općinu Kakanj zbog “diskriminacije i različitog postupanja u odnosu na druge subjekte” jer smatraju da ne trebaju plaćati više od drugih subjekata. Kladionice su izgubile na sudu u ovom sporu.