Evelina Topalović: Sarađivati sa načelnikom koji razumije, podržava i koristi tehnologiju u najboljem svjetlu je neprocjenjivo

Sa aspekta inženjera čiji je cilj unapređenje produktivnosti kakanjske industrije, želim da pohvalim i podržim zalaganje Mirnesa Bajtarevića u domenu koji spaja tehnologiju i menadžment. Koliko je važno poznavati tehničke elemente, toliko je važno donositi menadžerske odluke koje u tehnologiji stvaraju dodatnu vrijednost.

Sarađivati sa načelnikom koji razumije, podržava i koristi tehnologiju u najboljem svjetlu je neprocjenjivo za našu zajednicu. Bitno nam je razumijevanje, bitna je energija i spremnost da se uključimo u velike projekte.

Vodim se time da smo mi žene emotivna ali jaka bića, bića koja će uvijek, uzimajući moral kao vodilju, podići ruku i donijeti odluku. Moj izbor je Mirnes Bajtarević.

Evelina Topalović
Diplomirani inženjer hemijske tehnologije