Evelina Topalović: Sarađivati sa načelnikom koji razumije, podržava i koristi tehnologiju u najboljem svjetlu je neprocjenjivo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Sa aspekta inženjera čiji je cilj unapređenje produktivnosti kakanjske industrije, želim da pohvalim i podržim zalaganje Mirnesa Bajtarevića u domenu koji spaja tehnologiju i menadžment. Koliko je važno poznavati tehničke elemente, toliko je važno donositi menadžerske odluke koje u tehnologiji stvaraju dodatnu vrijednost.

Sarađivati sa načelnikom koji razumije, podržava i koristi tehnologiju u najboljem svjetlu je neprocjenjivo za našu zajednicu. Bitno nam je razumijevanje, bitna je energija i spremnost da se uključimo u velike projekte.

Vodim se time da smo mi žene emotivna ali jaka bića, bića koja će uvijek, uzimajući moral kao vodilju, podići ruku i donijeti odluku. Moj izbor je Mirnes Bajtarević.

Evelina Topalović
Diplomirani inženjer hemijske tehnologije