Društvena odgovornost i javnih i privatnih privrednih subjekata se na prvom mjestu pokazuje, dokazuje i gradi kroz pomoć boračkim populacijama

U sferi javnog govora u današnjici često se može čuti termin “društvena odgovornost javnih i privatnih privrednih subjekata”. Postoje brojni modaliteti kojima privredni subjekti mogu pokazivati svoju društvenu odgovornost prema zajednici u kojoj posluju i ostvaruju profit. To su: ulaganja u oblasti zaštite okoliša, izdvajanja za kulturu i sport, pomoć školama, pomoć lokalnoj zajednici u obnovi i izgradnji infrastrukture…

Međutim, postoji jedan segment koji bi se morao puno više spominjati i više prakticirati. To je senzibilitet prema onima koji su omogućili da države opstane i da se na temelju toga danas razvija i jača kao okvir za svaku vrstu slobode, pa i slobodu razvoja i jačanja privrede. Da nije opstala država Bosna i Hercegovina, sve što je naše bilo bi predmet ugnjetavanja i gušenja uključujući i našu privredu.

Da smo u ratu porobljeni naša privreda bi bila prva na udaru jer se najlakše vlada narodom koji nema svoju privredu i koji ovisi o milostinji velikih centara ekonomske moći, a ti centri bi, sudeći prema karakteru rata u BiH, bili izvan BiH.

Razumljivo, u smislu pomoći boračkim populacijama najviše se očekuje od države i privrede u državnoj svojini, ali velika očekivanja s pravom se usmjeravaju i prema privredi u privatnom vlasništvu.

Na našem kakanjskom prostoru također se očekuje još aktivniji angažman kako javnih tako i privatnih privrednih subjekata u sferi podrške i pomoći boračkim populacijama. Načina pomoganja ima puno, od zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca do pomoći dobrovoljcima optuženim za Čemerno u smislu njihove pravne bitke, ali i bitke za egzistenciju.

Društvena odgovornost se na prvom mjestu pokazuje, dokazuje i gradi kroz pomoć boračkim populacijama.

Izvor: Općina Kakanj