Izvršni odbor SDA Kakanj

Članovi Izvršnog odbora SDA Kakanj 
Selma Ljubovićpredsjednica A FATMA
Nermin MandraPredsjednik
Mirnes BašićPotpredsjednik
Džemal BečirhodžićPotpredsjednik
Mirsad ZaimovićČlan
Samir SelimovićČlan
Mirza MušijaČlan
Aldin ŠljivoČlan
Ajla ČišijaČlan
Edin AliefendićČlan
Muamer ČelebićČlan
Sead ImamovićČlan
Sadan Sikirapredsjednik A MLADIH
Mirsada Čalukpredsjednica A ŽENA