PRIPADNICIMA BORAČKE POPULACIJE NE SMIJE NIŠTA DA FALI

Obilazeći naša udruženja posebno ističem sastanak sa predsjednikom Udruženja Ratnih vojnih invalida Kakanj 92 gospodinom Omerom Odobašićem. Ova kategorija naših patriota, komšija i prijatelja i dalje biju bitku oko priznavanja i unapređenja zakonom dodijeljenih prava. Kako me je informisao gospodin Odobašić veliki problem im predstavljaju tzv sitne stvari kao što su refundacija prijevoza za odlazak njihovih članova na preglede u sjedište kantona ali i ortopedska pomagala, koja iziskuju ogromna sredstva koja je skoro nemoguće obezbijediti od invalidnina ili ličnih dohodaka pojedinih članova. U razgovoru smo se dotakli i kreiranja programa zapošljavanja ove kategorije naših sugrađana obzirom na ograničenja za obavljanje konkretnih poslova. Kao i sa članovima Saveza boračkih udruženja i udruženja Zlatnih ljiljana i policijskih znački, zaključili smo da se na nivou Općine Kakanj treba organizovati centralno spomen obilježje i odrediti jedan dan kada će cjelokupna javnost biti uključena u obilježavanje godišnjice Oslobodilačkog rata 1992-95 i svih žrtava. Posebno je potrebno raditi sa mladima i djecom oko prenošenja svih relevantnih informacija o tekovima oslobodilačkog rata od agresije na Bosnu iHercegovinu.
U svome planu rada za naredne 4 godine posebnu pažnju ću posvetiti pripadnicima populacije demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i patriotske lige i šehidskih porodica kao i dobitnicima najvećih ratnih priznanja. Kroz podršku pojedincima i udruženjima tražit ćemo da se poboljša njihov status i da budu oslobođeni mnogobrojnih obaveza kao pripadnici ovih kategorija. Pomoći ćemo u svim njihovim projektima, a u isto vrijeme cijenit ćemo i podržati njihov ratni angažman ali i sadašnji u mirnodopsko vrijeme.

Radni sastanak s predsjednikom KO SDA ZDK Miralemom Galijaševićem

Danas su predsjednik OO SDA Kakanj gospodin Nermin Mandra i kandidat za načelnika općina Kakanj Mirnes Bajtarević u prijatnoj atmosferi u prostorijma OO SDA Kakanj ugostili predsjednika KO SDA ZDK i bivšeg Premijera Zeničko dobojskog kantona gospodina Miralema Galijaševića.
Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji u ZDK, funkcionisanju vlasti i organizaciji političkog života pred predstojeće Lokalne izbore.

Gospodin Galijašević je osoba koja ponajbolje zna kretanja u privrednom i društvenom životu Kantona. Dajući doprinos kroz pozicije premijera direktno je uključen u sve razvojne projekte.

Gospodinu Galijaševića je informisan o aktivnostima OO SDA Kakanj, o aktivnostima planiranim za predstojeće Lokalne izbore 2020 ali i o drugim projektima koje na području općine Kakanj realiziraju kadrovi SDA.

Predsjednik Galijašević je posebno izdvojio sve razvojne aktivnosti koje se provode u Kaknju ističući da je Kakanj primjer kako bi se trebalo raditi i funkcionisati.

Na kraju gospodin Galijašević je dao punu podršku OO SDA Kakanj, njenim kandidatima za Općinsko vijeće pred predstojeće lokalne izbore kao i kandidatu za općinskog načelnika Mirnesu Bajtareviću.

Adis Mrkonjić: Vođen idejom da zajedno s građanima kreiramo bolji ambijent za sve

Prvi put u politici, vođen idejom da zajedno s građanima kreiramo bolji ambijent za sve, polazeći od lokalne zajednice u kojoj sam rođen, odrastao, školovao se i u kojoj i danas živim, sa velikim zadovoljstvom podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Kakanj treba načelnika i općinsku administraciju koji će rješavati probleme svih građana, načelnika koji će biti istinski partner i servis privrede i načelnika koji će voditi politiku ravnomjernog razvoja grada i sela.

Ne sumnjam da će naš budući načelnik Mirnes Bajtarević na najbolji mogući način iskoristiti svoje znanje, prethodno stečeno iskustvo, ali i prilike koje pruža ova pozicija kako bi ostvario poboljšanja u privredi, poljoprivredi, infrastrukturi i svim drugim oblastima važnim za život i rad u našoj lokalnoj zajednici.

Adis Mrkonjić,
Dipl. ing. mašinstva

JU MLADOST ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ: Nastavit ću podršku subvencioniranja boravka djece u obdaništu

Posjetio sam naše kakanjsko obdanište. Želio sam iz prve ruke da se informišem o stanju u JU za predškolski odgoj Mladost. U prijatnom razgovoru sa direktoricom Helminom Murtić upoznao sam se sa radom ove javne ustanove i proektima koje ustanova namjerava implementirati. Gospođa Murtić me upoznala o stanju u JU. Naglasila je da su kapaciteti JU popunjeni i da imaju preko 100 djece „na listi čekanja“. Istakla je važnost planskog uređenja problematike oko prijema djece i konkursnih uslova i procedura. Obilazeći prostorije posebno me zabrinulo stanje krova prostorija koji je hitno potrebno rekonstruisati obzirom da isti prokišnjava. Gospođa Murtić me upoznala o trenutnim radovima naglasivši hitnu potrebu za zamjenom dotrajale stolarije kao i inventara i opreme u objektu obzirom da ista nije mijenjana od početka rada JU. U razgovoru je navedeno da je u narednom periodu potrebno uskladiti plaće radnika ove ustanove obzirom da su najniže na općini kada su u pitanju ustanove i preduzeća.

Koliko zakonski okviru budu dozvoljavali pomoći ću u rješavanju ovih za JU gorućih problema, a s ciljem da se kvalitet boravka naše djece učini još boljim.

Posebno ističem činjenicu da je cijena usluga našeg obdaništa najniža u BiH i iznosi 50,00 KM po djetetu. To je zasluga naših SDA načelnika i Oćinskog vijeća Kakanj koji su smogli snage da kroz subvencioniranje boravka djece u obdaništu pomognu roditeljima i njihovom budžetu.
Ovu politiku subvencija nastavit ću i u budućnosi, ali ćemo tražiti model da proširimo naše obdanište kako bi smanjili liste čekanja naše djece za boravak u obdaništu. Moramo iskoristiti svoje znanje i obezbijediti sredstva za rekonstrukciju prostora obdaništa i zamjenu dotrajalog inventara kako bi boravak djece učinili što ljepšim.

SAVEZ BORAČKIH UDRUŽENJA: Još aktivnije pomoći pripadnicima boračke populacije

U prijatnom razgovoru održao sam sastanak sa predsjednikom Saveza boračkih udruženja Općine Kakanj Muhdinom Begićem. Tema sastanka je bila status pripadnika boračkih populacija, način pomoći ovoj populaciji i modelima zajedničkog uključivanja s ciljem očuvanja i propagiranja tekovina Oslobodilačkog rata 1992-1995 i prenošenje poruke o agresiji na Bosu Ihercegovinu i herojskog podviga naših boraca. Predsjednik Begić me informisao o trenutnim kao i o svim drugim aktivnostima koje udruženje planira i sporvodi. Savez udruženja čini 8 boračkih udruženja. U razgovoru je iskazana potreba aktivnijeg uključivanja svih udruženja i pojedinaca na očuvanju tekovina rata kroz stalne edukacije djece i mladih. Iskazana je ideja za drugačijim načinom obilježavanja značajnih datuma s ciljem objedinjavanja ovih manifestacija, s akcentom na omasovljavanje i pozivanje što većeg broja djece. Iskazana je potreba za jedinstvenim djelovanjem svih boračkih organizacija, jer samo jedinstveno mogu se postići zacrtani ciljevi i može se poboljšati život ove populacije.

Uvijek sam davao podršku ovoj grupaciji naših građana i tako će biti i u budućnosti. Aktivno ću se još više uključiti sa našim boračkim udruženjima na rješavanju svih izazova. Zbog očuvanja i njegovanja tekovina Oslobodilačkog rata Armije BiH od agresora, potrebno je da ove vrijednosti prenosimo na nove generacije djece i mladih. Stoga smo odlučni za našu djecu organizovati posebne časove o značaju ove borbe, a za sve patriote organizovat ćemo centralno obilježavanje „Dana velike pobjede“. Našim programom pored promocije tekovina narodno oslobodilačkog rata ulagat ćemo u infrastrukturu koja će također doprinijeti promociji naše herojske borbe i pobjede. U Kaknju ćemo pored šehidskih obilježja i spomen česmi i šadrvana izgraditi „Gradsku streljanu“ i kapacitete iste staviti građanima na raspolaganje.

Posjeta Medžlisu Islamske zajednice Kakanj

Sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice u Kaknju magistrom Sulejman ef. Čelikovićem razgovarao sam u prostorijama medžlisa. Medžlis IZ Kakanj obuhvata 30 džemata u kojima se i tokom pandemije, ali sa izmijenjenim mogućnostima, obavljaju vjerske aktivnosti.

Želio sam čuti od ef. Čelikovića o planovima i projektima koje implementiraju. Iako je stanje pandemije poremetilo obavljanje i redovnih aktivnosti u džematima, ipak nisu zaustavljeni projekti na kojima se radi. Zbog epidemioloških mjera vjerski život u našim džamijama je organizovan pod posebnim uslovima, želeći izbjeći bilo kakvu mogućnost zaraze unutar vjerskih objekata.

Glavni imam Čeliković je sa žalom govorio o nemogućnosti organizovanja pripremljenih aktivnosti tokom mjeseca Ramazana, jer je medžlis IZ Kakanj poznat kao jedan od aktivnijih medžlisa, pogotovo po aktivnostima tokom mjeseca ramazana.

I pored svih novih sigurnosnih mjera, organizovano je klanjanje dnevnih namaza u kakanjskih džamijama, kao i džuma namaza. Svi džemati poštuju mjere nadležnih organa.

Posebno smo razgovarali o mektebskoj nastavi i načinu obavljanja iste. Svi Imami su dobili potrebne instrukcije, tako da će dio mektebske nastave provoditi direktno sa djecom u učionicama, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, ali i putem online platforme, kako djeca ne bi bila uskraćena za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.
Lokalna zajednica će i u narednom periodu nastaviti pomagati vjerske zajednice u implementaciji projekata koje one provode jer smatramo da ovakvi projekti i aktivnosti doprinose razvoju čovjekove ličnosti.

Omer Musić: Moja podrška za Mirnesa Bajtarevića i za kakanjsku snagu, slogu, zajedništvo i napredak

Bosna i Hercegovina, Kakanj, nogomet i FK „Rudar“ su u mom srcu, i to su vrijednosti koje volim i za koje se zalažem svim srcem. Uloga Kaknja u tome je velika i od nas se očekuje da i dalje budemo primjer zalaganja za svoju državu, svoj grad i naš kakanjski sport. Da bismo nastavili još jače i odlučnije našu borbu za kakanjske i bosanskohercegovačke vrijednosti, moramo imati jak tim na čijem čelu će biti sposoban, mlad, obrazovan, državi i kakanjskom zavičaju odan čovjek. To je Mirnes Bajtarević, patriota, menadžer, sportski radnik… Zbog toga moja podrška ide za Mirnesa Bajtarevića, a time i za kakanjsku snagu, slogu, zajedništvo i napredak.

Omer Musić, fudbaler FK „Rudar“ Kakanj

Izudin Pušćul: Mirnes Bajtarević kao kandidat posjeduje sve odlike pravog lidera i zaslužuje našu punu podršku

Kakanj „Grad dobrih ljudi“ komu su temelje postavili komorati duboko ispod zemlje i svojim nesebičnim mukotrpnim radom sa najvećim moralnim vrlinama i predanošću, zajedno sa svim svojim čestitim komšijama izgradili su grad nadaleko prepoznatljivog po moralnim ljudskim vrijednostima, poštenju, humanošću i čestitošću.

Ja, potomak generacija komorata tih neumornih graditelja, imam obavezu i osjetim potrebu da nastavim tamo gdje su generacije mojih predaka stale. Svojom kandidaturom u Opštinsko vjeće sa svojim poštenim radom nesebično ću nastojati doprinijeti progresu i razvoju općine ali tako da Kakanj zauvijek ostane „Grad dobrih ljudi“.

Raduje me to što sam u dosadašnjem radu ove neizostavne ljudske vrline prepoznao kod kandidata za načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića, koji kako godinama odgovorno i uspješno na čelu firme „Grijanje“ unosi toplinu u naše domove tako će i kao načelnik općine svojim zalaganjem i radom obezbijediti ugodan život svim građanima Općine Kaknja, a samim tim i našim rudarima.

Mirnes kao kandidat posjeduje sve odlike pravog lidera i kao takav zaslužuje moju punu podršku ka putu da preuzme kormilo naše Općine u svoje ruke.

Izudin Pušćul,
diplomirani inženjer rudarstva
Pomoćnik upravnika za ventilaciju pogona „Haljinići“

RMU Kakanj je žila kucavica kakanjske privrede

Obavio sam razgovor sa direktora RMU Kakanj gospodinom Seadom Imamovićem. Cilj sastanka bio je da se upoznam sa planovima RMU Kakanj na eksploataciji uglja, standardu kakanjskih komorata i pitanjim u realizaciju kojih se može uključiti i Općina Kakanj. RMU Kakanj kao žila kucavica kakanjske privrede mora se izdići iz trenutnog stanja i proizvodnju i poslovanje učiniti pozitivnim. Naši rudari to zaslužuju. Od direktora Imamovića sam dobio uvjeravanje da RMU Kakanj svakim danom nastoji unaprijediti svoje kapacitete i u skladu sa mogućnostima odgovoriti zadatku adekvatne proizvodnje uglja.

Direktor Imamović me je također informisao o

  • trenutnim proizvodnim rezultatima sa oba otkopna kapaciteta,
  • stanju zaštite na radu, i sa aspekta sigurnosti u rudarstvu a i sa aspekta pandemije Covid 19
  • o radovima na izgradnji brane u dolini Ribnice za odlaganje jalovinskih masa kao i o restruktuiranju Rudnika Kakanj i
  • Programu aktivnosti na unapredjenju poslovanja zavisnih društava Rudnika u sastavu koncerna EP BiH.

Općina Kakanj mora biti partner RMU Kakanj u njihovim planovima, ali RMU Kakanj treba da prihvati da ima i obaveze prema lokalnoj zajednici koje treba ispuniti. Vjerujem da će se kompromis naći i da će RMU Kakanj nastaviti eksploataciju s ciljem postizanja boljih standarda i uslova poslovanja a da će lokalna zajednica imati višestruke benefite od toga.

Mirnes Merdić: Veliko zadovoljstvo mi je podržati Mirnesa Bajtarevića kandidata za načelnika općine Kakanj

Mirnes Bajtarević je sposobna osoba sa menadžerskim pristupom rješavanja svih problema koji mu se nađu na putu. Posao nastavnika u školi je odgovoran posao, a za naše učenike mjesto izbora zanimanja. Uz podršku kandidata za načelnika Mirnesa Bajtarevića i naše općine Kakanj, naši učenici mogu imati još bolje i kvalitetnije usluge kroz razne projekte. Komunikativnost, razumjevanje, jedinstvo, snaga i djela veoma su bitni faktori za dobrobit našeg društva i općine Kakanj. Cijeneći trud i rad menadžera Mirnesa Bajtarevića vidim odličnog saradnika za realizaciju svih budućih planova i programa koje smo sebi postavili i uz veliku podršku općinskog Vijeća možemo doći do ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Mirnes Merdić
Vijećnik u OV Kakanj
Prosvjetni radnik