Upriličena novogodišnja press konferencija: Predstavljene aktivnosti načelnika i općinskih službi u 2017.godini i uporedni pokazatelji ulaganja Općine Kakanj u periodu 2013-2017.godina

U petak 29.decembra 2017.godine u sali Općine Kakanj upriličena je novogodišnja press konferencija na kojoj su govorili načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić i šefovi općinskih službi. Cilj press konferencije bio je osvrnuti se na godinu koja je na isteku i ukazati na rezultate rada načelnika Općine Kakanj i općinskih službi. Uz zvanični osvrt na 2017.godinu, cilj okupljanja je i druženje sa novinarima kako bi se na taj način označio kraj godine u kojoj je ostvarena odlična saradnja Općine Kakanj sa medijima u smislu protoka informacija i dvosmjerne komunikacije na relaciji Općina-građani.

Za press konferenciju je sačinjen “Osvrt na 2017.godinu” u kojem su prikazane aktivnosti načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre i općinskih službi u 2017.godini, ali i uporedni pokazatelji aktivnosti i ulaganja Općine Kakanj u periodu 2013-2017.godina.

Osvrt se može vidjeti klikom ovdje

Zabilježeno na press konferenciji

Izvor: Press Općine Kakanj