Prijavite se/Kako pisati EU projekte

Prijavite se/Kako pisati EU projekte
Asocijacija mladih SDA Kakanj će 28. i 29.10.2017. organizovati edukativnu radionicu na temu „Pisanje
projekata“.
Edukacija podrazumijeva informisanje na temu EU grantova i drugih dostupnih EU fondova za Bosnu i
Hercegovinu, identifikaciju projektnih ideja, organizovanje projektnog tima, razvoj projektne ideje,
upoznavanje sa budžetom projekta, implementaciju i održivost projekta.
Također, edukacija će obuhvatiti i vježbe kao i primjere iz prakse.
Ova edukativna radionica je namijenjena svim zainteresovanim osobama koje žele unaprijediti svoja
znanja i vještine u ovoj oblasti. Prijaviti se možete na facebook stranicu Asocijacija mladih SDA Kakanj
ili na mail amsdakakanj@gmail.com
Predavač je predsjednik Odbora za pisanje projekata AM SDA BIH.