Preporuka SDA Kakanj

Preporuka SDA Kakanj

Pozivamo sve aktere ovih izbora da se ponašaju primjereno i u skladu sa očekivanjima građana. Natječimo se u dobru, za Kakanj i sve naše ljude. Sučelimo ideje, vizije i programe, pa neka građani odluče.
Mi smo uvjereni da je naš program “Nastavljamo razvoj zajedno” jedini kompletan i kvalitetan program koji nudi šansu svima, a da je Aldin Šljivo načelnik koji ovaj program može i realizirati.
Stoga pozivamo sve naše sugrađane da se upoznaju sa programom „Nastavljamo razvoj zajedno“ Aldina Šljive i da glasamo za nastavak jačanja i razvoja našeg Kaknja.
Više informacija o programu „Nastavljamo razvoj zajedno“ i našem načelniku Aldinu Šljivi možete potražiti na www.aldinsljivo.ba