Ponosni na Kakanj: Pogledajte video koji govori o vrhunskim rezultatima kakanjskog sporta

Kakanjski sport odavno se ne promatra kao obični društveni aktivizam čiji je jedini smisao mlade pomjeriti sa ulice i odvojiti ih od poroka. Kakanjski sport je nadrastao takve okvire svojstvene velikom broju malih lokalnih zajednica. Kakanjski sport je postao stvar ponosa, inata, snage, zalaganja i težnje ka visokim ciljevima, najvećim rangovima takmičenja, medaljama i vrhunskim rezultatima.

Pogledajte video:

Izvor: www.kakanj.gov.ba
Foto: Frame production