Održana Izborna Skupština Organizacije Žena SDA Kakanj

Izborna Skupština općinske organizacije Žene SDA Kakanj održana je u utorak 25.02.2020.godine u prostorijama zgrade SDA Kakanj. Izbornoj Skupštini prisustvovale su delegatkinje koje su većinom glasova za predsjednicu organizacije Žene SDA Kakanj izabrale Mejremu Purišević.
Pored predsjednice Žena SDA Kakanj izabrane su i dvije potpredsjednice Mirsada Čaluk i Alma Haračić.

U Izvršni odbor organizacije Žene SDA izabrane su: Silajdžić Aida, Kubat Elvira, Topalović Čobo Emina, Kadić Fatima, Ljubović Selma, Omerhodžić Indira, Dautović Nermana, Alispahić Lopo Senida, Hrustić Nihada, Smaka Arnela, Zahirović Nermina i Talić Enisa.

Organizacija Žene SDA Kakanj nastala je kao spoj dosadašnje Asocijacije žena i Asocijacije FATMA.
U svom radu nastavit će sa promocijom vrijednosti koje zastupa SDA s akcentom na jačanje uloge žene u društvu.