ODRŽAN RADNO –KONSULTATIVNI SASTANAK ASOCIJACIJE ŽENA OO SDA KAKANJ

Asocijacija žena SDA Kakanj svoje aktivnosti u 2018. godini počela je održavanjem prvog u nizu radno-
konsultativnog sastanka s koordinatoricama Asocijacije.

Riječ je o sagledavanju trenutnog stanja i reevidencije članstva te maksimalnog uključenja članica u
rad Asocijacije žena SDA Kakanj.
Sastanak je ukazao na zainteresiranost članstva za unaprjeđenje statusa žene u političkom i
društvenom okruženju kao i utvrđivanje smjernica i prioriteta djelovanja Asocijacije.

Po završetku sastanka upriličena je dekupaž radionica koju je vodila članica Izvršnog odbora
Asocijacije žena, Nadina Kovač.
Dekupaž radionica je prije svega bila uživanje, druženje, istraživanje i slikanje ukrasnih kutija koje je
ovom prilikom svaka članica dekorisala po svojoj želji i zadržala za sebe kao poklon Asocijacije žena i
OO SDA Kakanj.