Mirsad Zaimović

Biografija

Rođen je 06.11.1969.u Kaknju

Osnovnu i srednju školu završio u Kaknju.

Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Radio kao novinar-spiker na Radio Kaknju, te kao profesor ekonomske grupe predmeta u STŠ „Kemal Kapetanović“u Kaknju.

Bio je direktor JP „Kakanjski glas“ i direktor djl “Saraj“ Kakanj.Bio je vijećnik u OV Kakanj u mandatu 1998-2000.

Bio je Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH u 4 mandata (2000.-2014.)

Obnašao je funkciju Predsjednika Kantonalnog odbora Asocijacije mladih od 1995.-2001.

Bio je Predsjednik Kantonalnog odbora SDA ZDK od 2001.-2015.

Od 01.01.2015.generalni direktor BH Telecoma.

Oženjen, otac dvoje djece.